Beskrivelse

Dagligvarebutik i Odense

Ombygning og udvidelse af dagligvarebutik i Odense.
Ombygning og udvidelse af dagligvarebutik, samt indgåelse af ny lejekontrakt med Fakta.
Den nye lejekontrakt indeholdte blandt andet en ny forlænget uopsigelig lejeperiode.
Projektet er efterfølgende solgt til investor som investeringsejendom.

Detaljer
Størrelse: 1.000 kvm
Lokation: Se på et kort
Afleveringsdato: 2007
Investor/Bygherre: Investorer
(+45) 98 16 95 00
info@erhvervaalborg.dk